Dobročinná aukce vín a moje etiketa

Dobročinná aukce vín a moje etiketa

02. 04. 2012
 Vytvořil jsem letos etiketu na víno do dobročinné aukce, jejíž výtežek stejně jako v minulých letech poputuje na charitativní účely.
Charitativní aukce na  http://aukce.cvmag.cz/ je již pravidelnou součástí projektu Vinařství roku. Doposud vždy dražba probíhala v jeho závěru, v rámci slavnostního galavečera. V letošním roce se poprvé nabízí příležitost veřejnosti, aby se také zapojila, část předmětů vydražila prostřednictvím elektronické aukce a přispěla tak na dobrou věc. 
Draženými položkami jsou v tomto případě unikátní kolekce špičkových vín od finalistů prestižní soutěže o titul Vinařství roku 2011, kterými jsou vinařství Vladimíra Tetura, Františka Mádla, Miroslava Volaříka a společnosti Znovín Znojmo a.s., Moravíno s.r.o a Vinné sklepy Valtice, a.s. Jejich vína prostřednictvím různých výtvarných technik povýšili přední čeští umělci na originální umělecká díla. Celkem na projektu letos spolupracuje více než dvacítka známých umělců z různých oborů, počínaje akademickými malíři, sochaři, fotografy, designéry, řezbáři až po umělecké kováře či hudebníky.
Výtěžek aukce stejně jako v minulých letech poputuje na charitativní účely. Tentokrát na konto obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius, která usiluje o zajišťování informovanosti pacientů s dlouhodobými a těžkými chorobami a přispívá ke zlepšení komunikace s lékaři v těžkých situacích, do nichž se díky onemocnění dostávají oni i jejich příbuzní. K těm nejzávažnějším civilizačním chorobám posledních let patří kardiovaskulární onemocnění, která jsou v rámci EU nejčastější příčinou úmrtí.
Tváří této nadace je v rámci projektu Vinařství roku 2011 přední český i mezinárodně uznávaný odborník v oblasti kardiologie prof. MUDr. Milan Šamánek, Dr.Sc. Ten kromě svých lékařských úspěchů proslul jako propagátor umírněného pití vína, které podle něj svědčí srdci a cévám a prospívá zdraví. Svá zjištění v této oblasti popsal i v knize „Víno na zdraví“ oceněné v loňském roce v Paříži jako nejlepší česká a druhá nejlepší kniha na světě v kategorii „víno a zdraví“. Za ni také obdržel v loňském ročníku Vinařství roku ocenění Vindemia libri 2010, za nejlepší literaturu propagující víno.